Hướng dẫn cài đặt trên iOS

 

1. Vào đường dẫn, chọn cài đặt, bắt đầu tải game

 

2. Mở ứng dụng, làm theo hướng dẫn từ hệ thống không chọn mục Trust, chọn Cancel

 

3. Vào phần cài đặt "SETTING"

 

4. Vào cài đặt chung " GENERAL"

 

 

5. Vào quản lí thiết bị "DEVICE MANAGEMENT - ứng dụng doanh nghiệP " ENTERPRISE APPS

 

6. Chọn mục tin cậy "TRUST"

 

7.Chọn mục tin cậy "TRUST"

 

8.Lần đầu mở trò chơi ra, hãy kiên nhẫn chờ đợi cập nhật file, sau đó có thể bắt đầu chơi.